Om Oss

Annika Elfstedt foto MeraKom TSSMeraKom TSS startades av mig, Annika Elfstedt, 1996. Syftet var att ge en proffsig undervisning i TSS till alla som behövde det.

Då jag själv blivit döv i vuxen ålder vet jag hur svårt det kan vara att lära sig teckna och även hur besvärligt det kan vara att få med sig sina anhöriga.

Jag hade förmånen att få vara med 1985 när Statens skola för vuxna i Härnösand startade ett pilotprojekt ”Tecken som stöd för talet”. Där arbetade vi fram en metod och ett material som sedan använts bland vuxna hörselskadade och döva som önskar lära sig en alternativ kommunikationsmetod, TSS, Tecken Som Stöd.

Det unika med detta är att det är gjort av vuxendöva för vuxendöva. Hur man än ser på saken så är det vi själva som vet hur vi vill ha det.

Idag är vi två anställda i företaget, Annika Elfstedt och Jeanette Kandika.