Hej och välkomna till oss på MeraKom TSS!

VI ARBETAR MED TSS. Vi håller kurser och tar fram undervisningsmaterial.

MeraKom finns i Ludvika men vi håller kurser i hela Sverige.

Läs mer om MeraKom TSS och mig Annika Elfstedt som startade MeraKom TSS 1996.

Om ni behöver beställa material.
Vänligen maila till annika.elfstedt@merakom.se

Foldrar häften TSS tecken


TSS med teckenspråk

TSS skapat för vuxendöva

”Vuxendöva kallar man de som blivit döva i vuxen ålder. De har hört i hela sitt liv och kommunicerat på svenska. När de förlorar hörseln blir det svårt att kommunicera. Själva kan de tala, men hör ju inte svaret. Den de talar med kan använ-da svenska med tecken som stöd när de svarar. Det var för denna grupp som TSS kom till på 80-talet. Teck-nen lånade man från teckenspråket.”
Sveriges Dövas Riksförbund Läs mer på sdr.se